Wednesday, May 11

BIDADARI SURGASeperti apakah bidadari bumi itu?
Dialah wanita sholehah yang menjaga kesucian dirinya. Setiap perempuan bisa menjadi bidadari bumi, seperti apakah ciri-cirinya?
   


 • Ia adalah wanita yang paling taat kepada Allah. 
 • Ia senantiasa menyerahkan segala urusan hidupnya kepada hukum dan syariat Allah.
 •  Ia menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya. 
 • Ibadahnya baik dan memiliki akhlak serta budi perketi yang mulia.
 •  Tidak hobi berdusta, bergunjing dan riya. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. 
 • Ia senantiasa mendoakan orang tuanya, menghormati mereka, menjaga dan melindungi keduanya. 
 • Ia taat kepada suaminya.
 •  Menjaga harta suaminya mendidik anak-anaknya dengan kehidupan yang islami.
 •  Jika dilihat menyenangkan, bila dipandang menyejukkan, dan menentramkan bila berada didekatnya. Hati akan tenang bila meninggalkanya pergi. Ia melayani suaminya dengan baik, berhias hanya untuk suaminya, pandai membangkitkan dan memotifasi suaminya untuk berjuang membela agama Allah. 
 • Ia tidak bermewah-mewah dengan dunia, tawadhu bersikap sederhana. 
 • Kesabarannya luar biasa atas janji-janji Allah, ia tidak berhenti belajar untuk bekal hidupnya.
Insyaallah, kudambakan menjadi insan bak bidadari di syurga

No comments:

Followers