Thursday, July 22

QIRAAT


Al-Qiraat bermaksud suatu cabang ilmu yang membincangkan tentang perbezaan bacaan Al-Quran antara imam-imam Qurra’ seperti:
           # Imam Nafi’ (madinah)
           # Imam Ibnu Kathir (makkah)
           # Imam Abu ‘Amru (basrah)
           # Imam Ibnu ‘Amir (syam)
           # Imam ‘Asim (kufah)
           # Imam Hamzah (kufah)
           # Imam Al-Kisa’i (kufah)

~Rasullah saw
~sahabat-sahabat
~tabiin
~imam sab'ah
~perawi
~thoriq (imam syatibi n imam jazari)


No comments:

Followers