Saturday, April 3

-=In The NamE oF ALLaH=-

“Bukankah Aku telah membuat perjanjian dengan kamu wahai anak Adam supaya kamu tidak menyembah (dengan erti kata mengikut dan tunduk kepada tuntutan-tuntutannya) syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. (Yasiin: 60)
ApaKah status syaiTan daLaM diri anDa? MusuH atau saHabaT? anDa mengaKu syaiTan adaLaH musuH.. adaKaH anda memusuHi syaiTan habis-Habisan? aTauPun anDa sedaNg mengiKut jejaK-JeJaK syaiTan? bersahabaT denGan syaiTan? syaiTan yang diLaknaT ALLah itu tidaK akaN berhenTi menggoDa manusia. seLagi anaK-anaK aDam masiH bernyawa, HaTTa di HuJunG nyawa, syaiTan tetaP berusaha menyesaTkan manusia. jiKa kiTa mengaKu syaiTan adaLaH musuH kiTa, maRi musuhi syaitan dengan sebenar-BenarNya. berlindungLaH pada ALLaH. Agar terHindaR dari GodaaN jahat SyaiTan. JanGan Jadi syaiTan bertopengKan manusia. JanGan beri PeluanG untuK syaiTan menggoDa kiTa. iaiTu dengan mendekaTkan diri kePada ALLaH SWT. menJauhI temPaT-temPaT yang ‘BersyaiTan’, conTohnya temPat-tempaT maksiaT. jiKa anDa mengunjungi teMpaT bersyaiTan, maKsudnya anDa ingiN bersahaBaT dengan SyaiTan. Maka, KunjungiLaH temPaT-temPat Yang boLeh menghindaRkan anDa dariPada sYaitan, seperti masjiD daN maJlis2 iLmu. oranG kaTa. Tandas adaLah temPat bersyaiTan. boLeh masuK ke tidaK? masuK tanDas ada BacaaN Doa untuK menghindar syaiTan. LagiPun, Tandas bukan temPat maksiat. Lain Kedaannya jiKa anDa masuK ‘keLaB maLaM’, ‘PusaT Karaoke’ @ ‘PawaGaM’, masuK temPat mcam ni ada BaCaaN doa ke??? jiKa ada siLa kemuKaKan! (“,) selain menjauhi temPat-temPat bersyaitaN, jauhi juGa amaLan-amaLan syaiTan. Jauhi ‘perinTah’ syaiTan. ‘perinTah’ syaiTan adalaH seMua amalan yang diLaraNg ALLaH. contohNya, mendedahKan aurat, perGauLan bebas daN segaLa perkara mungKar. jadi, siLa semaK amaLan seharian kiTa. adaKaH amaLan syaiTan, ataU amaLan ‘orang beriMan’ YanG dianjurKan al-Quran daN al-SunnaH. Renung-renungKan (“,)

No comments:

Followers